Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy Versus 13 [Tiêu đề đang làm việc] Final Fantasy XV [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Square Enix HexaDrive
Nhà phát hành Square Enix
Nhà phân phối SoftClub
Bản địa hoá SoftClub
Phát hành 19 tháng mười một 2019 29 tháng mười một 2016 29 tháng mười một 2016
Trang web Trang sản phẩm

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập