Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy Versus 13 [Tiêu đề đang làm việc] Final Fantasy XV [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Square Enix HexaDrive
Nhà phát hành Square Enix
Nhà phân phối SoftClub
Bản địa hoá SoftClub
Phát hành 19 tháng mười một 2019 29 tháng mười một 2016 29 tháng mười một 2016
Trang web Trang sản phẩm

Đăng nhập