Ảnh chụp màn hình248

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy III [Tiêu đề cách điệu] ファイナルファンタジーIII
Nhà phát triển Square Enix Matrix Software Square
Nhà phát hành Square Enix Square Enix Square Enix Europe
với... ▾
Nhà phân phối Square Enix
Phát hành 27 tháng năm 2014 26 tháng mười hai 2013 11 tháng tư 2013
tất cả phiên bản ▾
26 tháng chín 2012 25 tháng chín 2012 20 tháng chín 2012 27 tháng sáu 2012 24 tháng ba 2011 21 tháng bảy 2009 4 tháng năm 2007 14 tháng mười một 2006 24 tháng tám 2006 27 tháng tư 1990
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tương thích iPad
Quan điểm Mặt
Trên xuống
Trình diễn 2D
3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập