Ảnh chụp màn hình219

đã lọc
all

See more

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy IV [Tiêu đề cách điệu] ファイナルファンタジーIV Final Fantasy 4 Advance Final Fantasy 2 [II/1991]
Nhà phát triển Square Square Enix Matrix Software
Nhà phát hành Square Square Enix Square Enix
với... ▾
Cổng Tose Software Sting
Phát hành 14 tháng chín 2014 19 tháng hai 2014 3 tháng sáu 2013
tất cả phiên bản ▾
19 tháng mười hai 2012 28 tháng tám 2012 27 tháng sáu 2012 11 tháng sáu 2010 8 tháng ba 2010 4 tháng tám 2009 5 tháng chín 2008 22 tháng bảy 2008 20 tháng mười hai 2007 2 tháng sáu 2006 23 tháng hai 2006 15 tháng mười hai 2005 12 tháng mười hai 2005 28 tháng ba 2002 21 tháng bảy 1997 23 tháng mười một 1991 19 tháng bảy 1991
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tương thích iPad
Quan điểm Mặt
Trên xuống
Trình diễn 2D
3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Thời gian hoạt động chiến đấu
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập