Ảnh chụp màn hình259

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy VII [Tiêu đề cách điệu] ファイナルファンタジーVII
Nhà phát triển Square Product Development Division 1
Nhà phát hành Square Enix Square Enix Square Enix Europe
với... ▾
Phát hành 26 tháng ba 2019 6 tháng bảy 2016 5 tháng mười hai 2015
tất cả phiên bản ▾
19 tháng tám 2015 4 tháng bảy 2013 29 tháng tám 2012 28 tháng tám 2012 28 tháng tám 2012 4 tháng sáu 2009 2 tháng sáu 2009 16 tháng tư 2009 25 tháng sáu 1998 31 tháng năm 1998 17 tháng mười một 1997 31 tháng tám 1997 31 tháng một 1997
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam
Nintendo eShop product page
tất cả trang web (5) ▾

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Trình diễn 3D
3D models on 2D backgrounds
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Thời gian hoạt động chiến đấu
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập