Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy IX [Tiêu đề cách điệu] ファイナルファンタジーIX
Nhà phát triển Square
Nhà phát hành Square Square Electronic Arts Square Europe Ltd
với... ▾
Cổng Silicon Studio (Thailand)
Phát hành 13 tháng hai 2019 19 tháng chín 2017 14 tháng tư 2016
tất cả phiên bản ▾
9 tháng hai 2016 29 tháng tám 2012 28 tháng tám 2012 15 tháng sáu 2010 26 tháng năm 2010 20 tháng năm 2010 22 tháng hai 2001 16 tháng hai 2001 14 tháng mười một 2000 7 tháng bảy 2000
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm Google Play
Trang sản phẩm App Store

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Random encounters
Trình diễn 3D
3D models on 2D backgrounds
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Thời gian hoạt động chiến đấu
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập