Chưa có bìa

Tác phẩm nghệ thuật3

See more


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Điểm và nhấp chuột
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập