Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
177 người 70% Full list
74% 19

Thể loại và bộ mô tả

Thăm dò
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập