Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 北斗が如く
Nhà phát triển Ryū ga Gotoku Studio
Nhà phát hành Sega
Đang phát triển 2 tháng mười 2018 2 tháng mười 2018
Phát hành 8 tháng ba 2018
Trang web Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập