Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Flashback (Enhanced CD-ROM) Flashback: 25th Anniversary Flashback Mobile
Nhà phát triển Delphine Software
Nhà phát hành U.S. Gold Strategic Simulations Sunsoft
với... ▾
Phát triển thêm Tiertex
Cổng Tiertex MacPlay Anuman Interactive
Phát hành 22 tháng bảy 2019 20 tháng mười một 2018 20 tháng mười một 2018
tất cả phiên bản ▾
25 tháng mười 2018 25 tháng mười 2018 19 tháng sáu 2018 17 tháng sáu 2018 1995 Tháng sáu 1995 17 tháng hai 1995 1994 1994 1994 Tháng tư 1994 1993 1993 29 tháng mười hai 1993 22 tháng mười hai 1993 1992
Trang web Nintendo eShop product page
PlayStation Store product page
Trang sản phẩm App Store

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Cuộc phiêu lưu trên cạn
Tương thích iPadOS
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập