Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Sports Interactive
Nhà phát hành Sega
Phát hành 2 tháng mười một 2018 1 tháng mười một 2018

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Thể thao
Bóng đá
Tương thích iPad
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập