Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phong cách sống
Thế giới ảo
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Chỗ thử
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập