Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lái xe
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Chỉ trực tuyến
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Mức độ ngẫu nhiên
Siêu thể loại chơi trò chơi Battle royale
Sự tồn tại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thiết bị đeo Gói jet
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập