Chưa có bìa
Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có một mô tả và tập tin phương tiện cho trò chơi này

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Emily Mitchell
Nhà phát hành Wired Productions
Phát hành 15 tháng mười một 2019 14 tháng mười một 2019 14 tháng mười một 2019
tất cả phiên bản ▾
14 tháng mười một 2019 13 tháng mười một 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Câu đố
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Thế giới thực
Đăng nhập