Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Thế giới Thế giới hư cấu
Thế giới thực
Đăng nhập