Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Frostpunk. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Steampunk
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập