Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Futuridium EP Deluxe
Nhà phát triển MixedBag
Nhà phát hành MixedBag
Phát hành 30 tháng chín 2014 17 tháng bảy 2013 19 tháng sáu 2013
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập