Chưa có bìa
Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Galactic Civilizations 3. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Galactic Civilizations III - Heroes of Star Control: Origins [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Stardock
Nhà phát hành Stardock
Đang phát triển Hôm nay

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
4 X
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập