Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
41 người 74% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích iPad
Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Thời gian thực
Đăng nhập