Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Marvelous AQL Bandai Namco Studios
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Europe Bandai Namco Entertainment America Bandai Namco Entertainment
Nhà phân phối SoftClub
Đang phát triển 12 tháng bảy 2019 12 tháng bảy 2019 11 tháng bảy 2019
Phát hành 8 tháng hai 2019 8 tháng hai 2019 8 tháng hai 2019
tất cả phiên bản ▾
8 tháng hai 2019 13 tháng mười hai 2018
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập