Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
71 người 82% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Slasher
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập