Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm GONNER2 [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Ditto
Nhà phát hành Raw Fury Games
Đang phát triển Quý 4 2020
Phát hành 22 tháng mười 2020 22 tháng mười 2020 22 tháng mười 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập