Hình nền12

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Rockstar North
Nhà phát hành Rockstar Games 1C Company
Nhà phân phối SoftClub
Phát triển thêm Rockstar Lincoln Rockstar New England
Bản địa hoá 1C Company
Cổng Rockstar Toronto
Phát hành 19 tháng mười hai 2008 3 tháng mười hai 2008 2 tháng mười hai 2008
tất cả phiên bản ▾
2 tháng mười hai 2008 29 tháng tư 2008 29 tháng tư 2008 29 tháng tư 2008
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức
Trang sản phẩm

82% 58

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lái xe
Đua xe
Fictional location Liberty City
Các yếu tố chơi trò chơi Dựa trên bìa
Thế giới mở
Tàng hình
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe buýt
Xe ô tô
Trực thăng dân sự
với... ▾
Trực thăng chiến đấu
Xuồng máy
Xe mô tô
Xe tải
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập