Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm グランディア Grandia HD Remaster
Nhà phát triển Game Arts
Nhà phát hành ESP Software Sony Computer Entertainment America Ubi Soft Entertainment
với... ▾
Cổng Sickhead Games
Phát hành 15 tháng mười 2019 29 tháng tám 2012 29 tháng tám 2012
tất cả phiên bản ▾
28 tháng tám 2012 12 tháng tư 2012 10 tháng mười một 2010 25 tháng hai 2010 22 tháng tư 2009 31 tháng ba 2000 30 tháng chín 1999 24 tháng sáu 1999 18 tháng mười hai 1997
Trang web Trang sản phẩm Steam
PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập