Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Chiến lược
Chiến thuật
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D models on 2D backgrounds
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Steampunk
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập