Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
27 người 69% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Cuộc phiêu lưu trên cạn
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Thế giới thực
Đăng nhập