Ảnh chụp màn hình97

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Guilty Gear XX Λ Core Plus [Tiêu đề cách điệu] ギルティギア イグゼクス アクセントコア プラス Guilty Gear XX: Accent Core Plus R
Nhà phát triển Arc System Works
Nhà phát hành Arc System Works Aksys Games PQube
Phát hành 17 tháng năm 2019 16 tháng năm 2019 26 tháng năm 2015
tất cả phiên bản ▾
23 tháng tư 2013 19 tháng ba 2013 14 tháng hai 2013 4 tháng mười hai 2012 1 tháng mười hai 2012 20 tháng năm 2011 3 tháng mười hai 2010 12 tháng năm 2009 7 tháng tư 2009 24 tháng bảy 2008 27 tháng ba 2008
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Đăng nhập