Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình11

đã lọc
tất cả

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 3D ガンスターヒーローズ 3D Gunstar Heroes
Nhà phát triển Treasure
Nhà phát hành Sega
Phát hành 30 tháng tám 2015 20 tháng tám 2015 24 tháng sáu 2015
tất cả phiên bản ▾
22 tháng mười một 2010 11 tháng sáu 2009 10 tháng sáu 2009 15 tháng mười hai 2006 11 tháng mười hai 2006 17 tháng mười hai 2004
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Đăng nhập