Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm .hack//G.U. Vol. 2//Reminisce [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển CyberConnect2
Nhà phát hành Bandai Namco Bandai Games
Phát hành 8 tháng năm 2007 28 tháng chín 2006
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập