Ảnh chụp màn hình316

đã lọc
tất cả

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Valve
Nhà phát hành Valve Buka Entertainment NVIDIA SHIELD Partners
Nhà phân phối Electronic Arts
Bản địa hoá Buka Entertainment
Cổng NVIDIA SHIELD Partners
Phát hành 30 tháng sáu 2015 26 tháng năm 2010 20 tháng mười hai 2007
tất cả phiên bản ▾
14 tháng mười hai 2007 11 tháng mười hai 2007 25 tháng mười 2007 19 tháng mười 2007 18 tháng mười 2007 10 tháng mười 2007 10 tháng mười 2007 10 tháng mười 2007 9 tháng mười 2007
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Google Play
Trang sản phẩm

84% 28

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe ô tô
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập