Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Le Cartel
Nhà phát hành Devolver Digital
Đang phát triển Mùa hè 2019

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Các yếu tố chơi trò chơi Dựa trên vật lý
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập