Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
67 người 77% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Robot
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập