Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Đua xe
Tính năng trò chơi Chỉ trực tuyến
Siêu thể loại chơi trò chơi Trận chiến xe cộ
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe ô tô
Đăng nhập