Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
102 người 68% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập