Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
62 người 80% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Vũ trụ hư cấu Quên mật khẩu Realms
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập