Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Santa Cruz Games
Nhà phát hành SouthPeak Interactive
Phát hành 12 tháng mười hai 2008 5 tháng mười hai 2008 23 tháng chín 2008
tất cả phiên bản ▾
16 tháng chín 2008
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập