Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Jamba Allstars! [Tiêu đề thay thế]
Nhà phát triển Eko Software Neko Entertainment
Nhà phát hành Atari UK
Phát hành Tháng bảy 2008

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Trình diễn 3D
Đăng nhập