Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Rake in Grass
Nhà phát hành Rake in Grass
Phát hành 16 tháng mười hai 2019 16 tháng mười hai 2019 5 tháng hai 2014
tất cả phiên bản ▾
31 tháng ba 2007
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Đăng nhập