Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Midway Studios Chicago
Nhà phát hành Midway Games Noviy Disk
Bản địa hoá Noviy Disk
Phát hành 30 tháng mười một 2007 29 tháng mười 2007 27 tháng chín 2007
tất cả phiên bản ▾
18 tháng chín 2007 14 tháng chín 2007 7 tháng chín 2007
Trang web Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
98 người 70% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập