Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Project Judge [Tiêu đề đang làm việc] ジャッジアイズ 死神の遺言 審判之眼:死神的遺言 JUDGE EYES: 사신의 유언
Nhà phát triển Ryū ga Gotoku Studio
Nhà phát hành Sega Sega of America Sega Europe
Phát hành 25 tháng sáu 2019 25 tháng sáu 2019 13 tháng mười hai 2018
tất cả phiên bản ▾
13 tháng mười hai 2018 13 tháng mười hai 2018
Trang web Chính thức
PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Phiêu lưu
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
QTE
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Tiểu thuyết trinh thám
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập