Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Ubisoft Paris Ubisoft Bucharest Ubisoft Reflections
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment
Phát hành 29 tháng mười một 2013 22 tháng mười một 2013 19 tháng mười một 2013
tất cả phiên bản ▾
12 tháng mười một 2013 8 tháng mười 2013 4 tháng mười 2013 1 tháng mười 2013 1 tháng mười 2013

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Khiêu vũ
Siêu thể loại chơi trò chơi Game bữa tiệc
Đăng nhập