Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Ubisoft Paris
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment
Phát hành 12 tháng ba 2020 19 tháng mười một 2019 5 tháng mười một 2019
tất cả phiên bản ▾
5 tháng mười một 2019
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập