Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 塊魂 Katamari Damacy Reroll 塊魂アンコール
Nhà phát triển Namco
Nhà phát hành Namco Namco Hometek Sony Computer Entertainment America
với... ▾
Phát triển thêm MONKEYCRAFT
Cổng MONKEYCRAFT
Phát hành 20 tháng mười hai 2018 7 tháng mười hai 2018 7 tháng mười hai 2018
tất cả phiên bản ▾
7 tháng mười hai 2018 30 tháng tư 2013 9 tháng một 2013 9 tháng một 2013 9 tháng một 2013 21 tháng mười một 2012 21 tháng chín 2004 18 tháng ba 2004
Trang web Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Logic
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập