Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Kerbal Space Program. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Mô phỏng
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Dựa trên vật lý
Siêu thể loại chơi trò chơi Chỗ thử
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Tàu vũ trụ
Đăng nhập