Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
121 người 75% Full list
85% 10

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Thời Trung cổ
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Động vật thực Ngựa
Yếu tố RPG Kỹ năng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập