Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Kingdom Hearts III [Tiêu đề cách điệu] キングダム ハーツIII
Nhà phát triển Square Enix Product Development Division 1 Disney Interactive Studios
Nhà phát hành Square Enix
Nhà phân phối Buka Entertainment
Đang phát triển 29 tháng một 2019 29 tháng một 2019 29 tháng một 2019
tất cả phiên bản ▾
25 tháng một 2019
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Twitter Chính thức
Trang web thương hiệu chính thức

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập