Chưa có bìa
Một biên soạn các trò chơi video. Bao gồm các sản phẩm sau: La-Mulana, và La-Mulana 2.

Tài sản khuyến mại2

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Nigoro
Nhà phát hành NIS America
Nhà phân phối Koch Media
Đang phát triển 2020 2020

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Cuộc phiêu lưu trên cạn
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập