Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Last Year: The Nightmare [Tiêu đề đang làm việc]
Nhà phát triển Elastic Games
Nhà phát hành Elastic Games
Đang phát triển 10 tháng mười hai 2019
Phát hành 18 tháng mười hai 2018
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập