Chưa có bìa

Tác phẩm nghệ thuật4

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 英雄伝説VI 空の軌跡 SC
Nhà phát triển Nihon Falcom
Nhà phát hành Nihon Falcom Marvelous USA
Phát hành 29 tháng mười 2015 29 tháng mười 2015 25 tháng tư 2013
tất cả phiên bản ▾
27 tháng chín 2007 28 tháng tám 2007 22 tháng mười một 2006 9 tháng ba 2006
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập