Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, The [Tiêu đề cách điệu] 英雄伝説 閃の軌跡III
Nhà phát triển Nihon Falcom
Nhà phát hành NIS America Nihon Falcom Nippon Ichi Software
Nhà phân phối Koch Media
Cổng Engine Software PH3 Games
Phát hành 30 tháng sáu 2020 30 tháng sáu 2020 23 tháng ba 2020
tất cả phiên bản ▾
19 tháng ba 2020 29 tháng mười 2019 22 tháng mười 2019 22 tháng mười 2019 28 tháng chín 2017
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập