Hình ảnh3

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm レゴ マーベル スーパーヒーローズ ザ・ゲーム LEGO Marvel Super Heroes: Universe in Peril LEGO Marvel Super Heroes: Вселенная в опасности
Nhà phát triển TT Games
Nhà phát hành Warner Bros. Interactive Entertainment
Nhà phân phối 1C-SoftClub
Phát hành 22 tháng một 2015 19 tháng sáu 2014 18 tháng hai 2014
tất cả phiên bản ▾
14 tháng hai 2014 29 tháng mười một 2013 29 tháng mười một 2013 22 tháng mười một 2013 22 tháng mười một 2013 15 tháng mười một 2013 15 tháng mười một 2013 15 tháng mười một 2013 22 tháng mười 2013
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm App Store

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Thương hiệu LEGO
Quan điểm Đẳng thước
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu anh hùng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập